Instruktørkompetencer

 

Uddannelse og videre udvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven

 • Alle springinstruktører Springsikker certificerede på et niveau mindst svarende til de spring og den opgave de arbejder med

 • Vi har i Gymnastik Odder, udarbejdet en uddannelsesvej for de forskellige roller i foreningen (se link herunder). Her kan man se hvilke krav der forventes de forskellige roller. Valgfri/inspiration opdateres løbende med kurser, som f.eks. anbefales efter erfaring fra instruktørerne.

  Klik her for oversigt over uddannelsesvej i Gymnastik Odder

 • Vi ønsker som forening at give vores instruktører mulighed for, at dygtiggøre og videreudvikle deres kompetencer. Derfor tilbydes instruktører i Gymnastik Odder hver sæson ét stort eller 2 små kurser.

 • Et holds niveau og spring sættes efter kompetencerne hos instruktørerne. Har en instruktør ikke de nødvendige kompetencer eller uddannelse til det/de pågældende spring, må de ikke udføres.

 • Det er kontaktpersonens ansvar at sikre at instruktørerne har de nødvendige kompetencer og samtidig med hjælpe/støtte med at finde kurser til udvikling af kompetencer.

 • Det forventes at instruktører ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på evt. seneste dato for afbud og får meldt fra i tide ved forhindring i deltagelse.
  Instruktører skal selv sørge for tilmelding til kursus.

 

Krav til kompetencer hos modtagere

 • Alle hold i Gymnastik Odder har en hovedansvarlig instruktør. Den hovedansvarlige instruktør har til ansvar for følgende opgaver:

  • Kontakt til kontaktpersonen

  • Forældrekontakt

  • Tovholder for planlægning af sæson

  • Motivation til evt. hjælpeinstruktører for kurser osv.

 • Mindst én instruktør pr. hold har kompetencer i førstehjælp

 • Hvert år til opstartsdag deltager hjælpeinstruktører, instruktører og forældretræner, i et oplæg om skadeshjælp. Oplægget holdes enten af egne interne ressourcepersoner eller af eksterne personer udefra.

 • Vi tilstræber at afholde førstehjælpskurser regelmæssigt, for at sikre kompetencer i førstehjælp.

 • Vi opfordrer alle instruktører og hjælpeinstruktører til at installere appen: “112 app


Vidensressourcer i foreningen (personer) og webbaserede IT-værktøjer

 • Gymnastik Odder vil gerne give instruktører mulighed for at vidensdele. F.eks. arrangere møder for springinstruktører, hvor der kan deles opstillinger, erfaringer og ideer. Det samme gældende for rytmeinstruktører.

Hver instruktør har ansvar for byder ind med det, der passer til et evt. tema for mødet.

 • Hvert år i august, inden sæsonopstart, gennemføres et internt kursus i Gymnastik Odder. Her deltager alle hjælpeinstruktører under 15 år. Kurset afholdes af egne erfarne instruktører, der gennemgår basis springmodtagning i praksis.