Information

Gymnastik Odders vision:

Kvalitet, muligheder og glæde i Østjyllands mest synlige forening
- en rød tråd i gymnastikken for både bredden og eliten.
En forening du ønsker at udvikle dig i.Gymnastik Odder ønsker kvalitet på gymnastikholdene i foreningen.

Kvalitet handler om. at nogle metoder og nogle tilgange til gymnastikken er bedre end noget andet.
Det kræver viden om gymnastikken, at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og ved at gøre sig overvejelser over, hvad man vil med gymnastikholdet, og hvordan det bedst opnås.

At være instruktør i Gymnastik Odder er andet og mere end blot at møde op i gymnastiksalen. Det handler om at ville noget med gymnastikken og derigennem skabe muligheder for gymnasterne i deres videre gymnastikliv – både for bredden og eliten.


Instruktør - du kan forvente følgende:

· Planlægge og møde velforberedt op til træning

· Sørge for information til hjælpeinstruktører og forældretrænere.

· Finde afløser eller aflyse træningen i tilfælde af sygdom o. lign.

· Svare mails og overholde deadlines.

· Uddannelse og kurser inden for gymnastikgren

· Samarbejde med bestyrelsen

Hjælpeinstruktør – du kan forvente følgende:

· Uddannelse og kurser som foreningen betaler.

· Mødepligt på holdet

· Deltage aktivt i træningen - hele træningen.


Forældretræner – du kan forvente følgende:
At være forældretræner betyder at du hjælper til på det hold, hvor dit barn går. Det forventes at du:

· Kommer efter aftale og deltager aktivt i træningen og hjælper instruktørerne.

Børneattest

Alle foreninger er ved lov pålagt at indhente en børneattest på alle instruktører, hjælpeinstruktører, forældretrænere over 15 år, som har kontakt med børn under 15 år. Loven er vedtaget af politikere som led i forsøget på at forebygge seksuelle overgreb på børn.
Alle instruktører, hjælpeinstruktører, forældretrænere underskriver attesten på opstartsdagen.

 
Ferie: 

Der er ikke træning, når der er skoleferie, men på enkelte hold er der særlige aftaler.

 

 
Kontaktperson

Til hvert hold er der tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen. Kontaktpersonen orienterer om foreningens tiltag, muligheder og div. regler.

Kontaktpersonen støtter instruktøren – f.eks.:
Dialog med instruktør om planer for sæsonen – er den klar?
Samtale med kommende / nye instruktører om opgaven og afklaring af tvivlsspørgsmål.
Sparring med instruktører i forhold til forventninger fra GO.
Holdlister og opfølgning på tilmelding, betaling, redskaber (mangler, ønsker, m.m.) osv.

For at kontaktpersonen kan støtte med opgaven som instruktør og for at forebygge uklarhed og skabe en så tydelig plan for mål, arbejdsopgaver og kommunikation, har bestyrelsen udarbejdet nedenstående oversigt.

Hvad er planen/målet for den kommende sæson på dit hold?

    - Gymnastik fagligt – hvad er ambitionen?

- Socialt?

- Deltagelse i arrangementer: ture, opvisninger, konkurrencer, fester, rejser?

- Hvad skal træningerne indeholde frem mod jul og fra januar og frem?

- Planen ønskes beskrevet i store træk omkring indhold og opbygning og tilgang.

Hvordan er jeres opgaver omkring holdet fordelt?

- Forældrekontakt?

- Planlægning af ekstra- og weekendtræninger, rejser m.m.?

- Tilmelding til arrangementer (opvisninger, stævner, konkurrencer, fester, rejser, weekendtræninger)?

- Bestilling af dragter?

- Opfyldning af førstehjælpsremedier?

- Aflysninger og evt. booking af andre lokaler?

- Holdlister og opfølgning på tilmelding og betaling?

- Ansvarlig for hjælpeinstruktører?

Herunder løbende information omkring opgaver ved træningerne, kommunikation med instruktørerne, afbud, adfærd i gymnastiksalen, kommunikation med børnene.

Forventninger fra GO’s side omkring uddannelse og kurser

- Deltagelse i foreningens interne kurser, lederudviklingskurser, rytmekurser, børnegymnastik (KIB)

- Hvilke instruktører mangler SpringSikker kurser?

- Hvilke yderligere kurser er der behov for hos voksen, børne, rytme og springinstruktørerne?

- Tilmelding / afmelding og deltagelse i kurser.

 

Kurser

Det er vigtigt for os at instruktører er veluddannet og ajour med, hvad der sker inden for gymnastikområde.

Foreningen betaler for kursus til instruktører.
Det er instruktørernes opgave i samarbejde med de kursusansvarlige fra bestyrelsen at planlægge og koordinere, hvilke kurser der er relevante og nødvendige på de enkelte hold.

Hvis man er instruktør på et springhold, skal man have SpringSikker kursus svarende til gymnasternes niveau. Se mere på
www.springsikker.dk.

GO laver hvert år et internt hjælpeinstruktørkursus på springhold i starten af sæsonen.

 

Forsikring / Skader / Uheld

Forsikring:

GO har som medlem af DGI en forsikring. Det betyder at instruktører er forsikret i det tidsrum de underviser eller hjælper i GO.
Gymnasterne er ikke dækket af denne forsikring og skal derfor selv have en ulykkesforsikring.
Hvis gymnasten udfører dobbelt roterende spring, skal gymnasten have en ulykkesforsikring, der omfatter ekstremsport.

Skader / Uheld:
Som udgangspunkt skal vi altid forsøge at undgå skader. Husk derfor altid at sikkerhed kommer frem for alt. Vi har altid sikkerhedsmodtagning ved springtræning.

Der er i Spektrum Odder placeret en hjertestarter i indgangen, hjertestarteren giver selv brugeren udførlig vejledning i at anvende den.

Alle hold har en lille førstehjælpstaske med plaster, isposer m.m.
Der er placeret ekstra førstehjælpsudstyr, isposer kompressionsbind m.m. i Spektrum, hvor der er flest springtimer.

www.sportnetdoc.dk findes oplysninger om skader og vejledninger til genoptræning.

I tilfælde af mindre skader kan vi anbefale følgende metode: PRICEM

P=prompt (hurtigt)
O
=rest (hvile)
I=ice (afkøling / ispose)
C=compression (læg en kompresforbinding)
E=elevation (løft så vidt muligt den skadede legemsdel over hjerte højde)
M=mobilisation (bevægelse indtil smertegrænsen)
Ved større akutte ulykker/skader rekvireres ambulance (112).

 

Sponsorer

GO har et PR udvalg, der varetager alle sponsoraftaler.
Kontakt vores sponsorudvalg (PR@gymnastikodder.dk), hvis du har ideer eller ønsker at hjælpe med at skaffe sponsorer. Vores aktuelle sponsorer kan ses på
www.gymnastikodder.dk.

 

Hjemmeside og medier

Foreningens hjemmeside er www.gymnastikodder.dk
GO bruger hjemmesiden til alle former for kommunikation i foreningen.
For at tilmelde dig et hold i GO, skal man have oprettet en profil på hjemmesiden.
Det er dit ansvar at alle dine kontaktoplysninger til alle tider er opdaterede – det er din sikkerhed for, at du får nødvendige oplysninger vedr. træning m.m.

GO har en Facebookside – Gymnastik Odder. Her kan læses nyheder m.m. fra de forskellige hold, bestyrelsen og div. udvalg.
De enkelte hold opretter ofte lukkede grupper for gymnaster og evt. forældre.

 

Betaling


GO modtager ikke kontant betaling – alle gymnaster skal tilmelde sig og betale med kreditkort via klubmodul.
Hvis man har betalt og fortryder efter de to første træninger, kan man naturligvis få returneret hele beløbet. NB - En gymnast er kun sikret en plads på holdet, når der er betalt.

Den tredje træning deltager kun de gymnaster der står på holdlisten (altså de der har betalt).
Kommer der nye gymnaster i løbet af sæsonen, kan de selvfølgelig også få et par prøvegange, inden de betaler, hvis der er plads på holdet.

 

Event

I forbindelse med weekendtræning, indkøb af dragter eller andre arrangementer på holdet, kan indbetalingen af dette styres via Event på hjemmesideGymnastik Odder Organisation

 
Forretningsudvalg:
Jesper Bøgild (Formand)
Rasmus Stobbe (Næstformand)
Lone Langsted
Ad hoc:
Jesper Buur Poulsen (kasserer)
 
Redskaber og materialer:
Thomas Jentzsch
Rasmus Stobbe
 
  
 
 
 
Adminstration og økonomi:
Jesper Buur Poulsen
 
 
 
 
 
 
Byfest:
Jesper Buur Poulsen
Michael Laursen
Thomas Jentzsch
Instruktørpleje:
Jesper Bøgild
Benjamin Eskildsen
 
PR og sponsor:
Hanne Hyldtoft 
  
  
 
 

Børn og Unge:
Instruktører
 
 
 
Konkurrence:
Benjamin Eskildsen
 
 
  
 
 
 Der er derudover særlige opgaver og ad hoc udvalg:
Klubmodul:
Rasmus Stobbe
Lone Langsted
 
Profilbeklædning:
Marie Broch
 
 
Forårsopvisning:
Lone Langsted
 
 
Kurser:
Jesper Bøgild
 
 
Lokalebooking:
Rasmus Stobbe
Jesper Bøgild
 
Idrætsråd / brugerråd:
Jesper Bøgild
 
Springhal:
Heidi Schmidt
Mick Ørting
Marie Broch
Benjamin Eskildsen
  
SpringSikker Certificering:
Bestyrelsen 
 
 
 
Gymnastikstævner og lejr:
Jesper Bøgild
 
 
 
Omkostnings-godtgørelse:  
Forretningsudvalg
 
 
Madordning i Spektrum: