Instruktør, hjælpeinstruktør, forældretræner

At være instruktør i Gymnastik Odder er andet og mere end blot at møde op i gymnastiksalen. Det handler om at ville noget med gymnastikken og derigennem skabe muligheder for gymnasterne i deres videre gymnastikliv – både for bredden og eliten.

Gymnastik Odder ønsker kvalitet på gymnastikholdene i foreningen.

Kvalitet handler om. at nogle metoder og nogle tilgange til gymnastikken er bedre end noget andet.
Det kræver viden om gymnastikken, at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og ved at gøre sig overvejelser over, hvad man vil med gymnastikholdet, og hvordan det bedst opnås.


Instruktør:
Du er som instruktør og som en del af foreningen ansvarlig for at følgende er i orden for at holdet kan fungere:

· Planlægge og møde velforberedt op til træning hver gang.

· Sørge for information til dine hjælpeinstruktører og forældretrænere.

· Finde afløser eller aflyse træningen i tilfælde af sygdom o. lign.

· Kontakte bestyrelsen ved evt. problemer.

· Deltage i majmøde, opstartsdagen i august, Åbent Hus samt møder og sociale arrangementer.

· Svare på mails og overholde deadlines.

· Holde dig ajour og videreuddanne dig inden for dit felt (i samarbejde med bestyrelsen).

· Holde bestyrelsen ajour med ændringerne i holdstatus, instruktører, hjælpeinstruktører, forældretrænere m.m.

Hjælpeinstruktør:
Du skal som hjælpeinstruktør:

· Tage imod foreningens tilbud om uddannelse og deltagelse i kurser som foreningen betaler.

· Deltage i opstartsdagen i august, møder og sociale arrangementer.

· Du har mødepligt på holdet og du skal ved planlagt afbud melde afbud til holdansvarlig mindst en uge før den træning, hvor du ikke kan deltage.

· Du skal deltage aktivt i træningen - hele træningen.

Forældretræner:
At være forældretræner betyder at du hjælper til på det hold, hvor dit barn går. Det forventes at du:

· Kommer efter aftale og deltager aktivt i træningen og støtter op om undervisningen.