Omkostningsgodtgørelse


I
nstruktør:
Alle instruktører kan få udbetalt omkostningsgodtgørelse for deres frivillige arbejde. Omkostningsgodtgørelse er en godtgørelse for de omkostninger, man som instruktører kan tænkes at have i løbet af en sæson.

Satsen for omkostningsgodtgørelsen er fastsat efter gældende regler i DGI og SKAT.

Beløbsrammen herunder udregnes ud fra parametre som holdtype, antal træningstimer, antal gymnaster og antal instruktører. 
Link til DGI - takster for skattefri godtgørelse for ulønnet arbejde

Omkostningsgodtgørelse udbetales pr. halvsæson i hhv. december og april måned, og beløbet inkluderer forberedelse, weekend- og ekstratræninger, opvisninger, rejser og konkurrencer.

Udover omkostningsgodtgørelse tilbydes instruktører en træningsdragt hvert andet år, T-shirt med GO- logo hvert år. Derudover kurser (et stort eller to mindre – spørg kontaktperson).

Instruktører har ligeledes mulighed for at gå kontingentfrit på ét hold eller have ét barn kontingentfrit på ét hold.

Hjælpeinstruktør:

Omkostningsgodtgørelse for hjælpeinstruktører består af en træningsdragt hvert andet år, T-shirt med GO- logo hvert år. Derudover kurser og et mindre beløb.

Forældretræner:

Omkostningsgodtgørelse for forældretrænere består af muligheden for at få dit barn kontingentfrit på det hold man er forældretræner for, hvis beløbet ikke overstiger 1.500 kr. Derudover deltagelse på hjælpeinstruktørkurser samt T-shirt med GO- logo.

 
 
 
Kørselsgodtgørelse


Kørselsgodtgørelse udbetales uafhængigt af omkostningsgodtgørelse.
Link: Se gældende regler for kørsel for ulønnede instruktører.

Godtgørelsen gives til faste træninger, opvisninger, konkurrencer.
Der er ikke kørselsgodtgørelse til ekstra træninger, kurser og weekendarrangementer.

Til faste træninger gives 2 kr. pr. km.
Til opvisninger og konkurrencer gives 3,56 kr. pr. km. (Statens maks sats for 2019)

Derudover broafgift. Hvis der sejles godtgøres billet, men ikke km.
Der gives godtgørelse til maks. 2 biler i forbindelse med opvisning og konkurrence.

Ved opvisninger og konkurrencer på Sjælland, udbetales der broafgift til max. 2 biler. Bilag/bon skal foreligge.

Der udbetales kørselsgodtgørelse 2 x årligt, december og juni. Kørselsskema forefindes i menupunkt ”Instruktør” på hjemmesiden og kan også hentes her: GO kørselsskema 2019-20

Det skal udfyldes og sendes til kasseren på kasserer@gymnastikodder.dk.
Sørg for at læse og følge vejledningen og udfylde skemaet korrekt.