Køb af nye redskaber
 
 
Instruktører kan indkøbe nye redskaber for 2.000,- kr. til hvert hold pr. sæson. Inden indkøb skal instruktøren være i dialog med kontaktpersonen.
 
Instruktør sender kvittering til kasserer@gymnastikodder.dk samt foto og produktnavn(e) i et opslag på instruktørgruppen på facebook. 
 
Kontaktpersonen skal kontaktes, hvis der er øvrige ønsker udover denne ramme.