Betingelserne i Gymnastik Odder vedr. tilmelding/ overflytning / udmeldelse / venteliste
 

Tilmelding:
Der er altid mulighed for 2 prøvetræninger på hold. 

Den tredje træning deltager kun de gymnaster, som har tilmeldt sig holdet og betalt via hjemmesiden.

Kommer der nye gymnaster i løbet af sæsonen, kan de selvfølgelig også få 2 prøvegange, inden de betaler, hvis der er plads på holdet.

Nogle hold er meget eftertragtede (især børnehold). Her kan det være nødvendigt at tilmelde sig, inden man har prøvet holdet. Derfor er det muligt at fortryde sin tilmelding frem til og med 1. oktober.

 
Flyt til andet hold:
Hvis man gerne vil flyttes til et andet hold, hvor der er plads, så skal instruktøren orienteres.
Instruktøren sørger for det videre forløb.

Refusion/tilbagebetaling:
Hvis man fortryder sin tilmelding og gerne vil afmeldes et hold, så er det muligt at få kontingentet refunderet
til og med 1. oktober efter sæsonstart. Efter 1. oktober er der ingen tilbagebetaling.

Man skal meddele det til instruktøren samt sende en mail til
Det betyder at der der på et typisk hold (kort sæson - 28 uger) kan trænes 4 uger (svarende til godt 14 % af sæsonen) og derefter være mulighed for at melde fra - uden udgift. Gymnastik er en holdsport. Det er væsentligt for kvaliteten og muligheden for for udvikling som hold, at gymnasterne er tilstede til træning - fra starten af sæsonen.

For Teamgymhold, Performance Team, Juniorholdet, GOKFT er kontingent delt i 2 rater (kontingent over 1200,- kr).
Hvis gymnasten er stoppet inden jul, og der er givet meddelelse om dette (via instruktør eller kontakt@gymnastikodder.dk), så gymnasten er meldt af holdet inden 31.12, opkræves 2. rate ikke.
 
Venteliste:
Hvis alle pladser på et hold er optaget, kan man vælge at tilmelde sig ventelisten. Det koster et gebyr på 20 kr.
En ledig plads, vil i langt de fleste tilfælde blive tilbudt inden 1. okt. I nogle tilfælde melder gymnaster sig af holdet længere inde i sæsonen.
Hvis man tilbydes plads i november eller december fra ventelisten, vil der være en nedsættelse af kontingentet. Dette gælder kun indtag fra venteliste.
 
Rabatter:
Rabat over 65 år (seniorrabat): 40 %

Rabat ved tilmelding til 3. hold: 50 % på 3. hold (ud over evt. anden rabat).

Rabat efter nytår – 50 % af kontingent (hvis instruktør siger ok til tilmelding! Der kan ikke forventes deltagelse i opvisning, evt. køb af opvisningstøj eller f.eks. planlagte weekend- / ekstratræninger).

Rabat som forældretræner: kontingent for 1 barn på det hold, hvor man er forældretræner. 

Rabat som instruktør / bestyrelse: eget kontingent eller barn på 1 hold.