Håndtering af springgrav
 
  • Det er kun instruktørerne og hjælpeinstruktører der må håndtere springgraven. Hjælpeinstruktører skal minimum være 16 år, og have fået instruktion af instruktøren på holdet. Nytilkomne instruktører skal have instruktion fra erfaren instruktør.

  • Sikkerhedstjek ved ibrugtagning skal ske hver gang. Det er holdets instruktør der har ansvaret.

  • Sikkerhedsmuffer skal påsættes inde graven tages i brug.

  • Hvis graven ikke virker, skal der ringes til Spektrum på 2594 8300.

  • Sikkerhedsafstand ved åbning og lukning er mindst 2 meter.

  • Der skal altid være instruktør tilstede hvis gymnaster færdes under springgraven, sker kun undtagelsesvis i specifikke tilfælde bestemt af ansvarshavende instruktør.