Skader og forsikring

Skader / Uheld:

Som udgangspunkt skal vi altid forsøge at undgå skader. Sikkerhed kommer frem for alt. Vi har altid sikkerhedsmodtagning ved springtræning. 

Alle hold har en lille førstehjælpstaske med plaster, isposer m.m. 
Der er placeret ekstra førstehjælpsudstyr, isposer kompressionsbind m.m. i Spektrum.

Ved større akutte ulykker/skader rekvireres ambulance (112). 
Klik her og se vores kriseberedskabsplan.


Forsikring: 
Gymnasterne skal selv have en ulykkesforsikring.
Hvis gymnasten udfører dobbelt roterende spring, skal gymnasten have en ulykkesforsikring, der omfatter ekstremsport.
 
 
Hjertestarter: 
Hjertestarter giver selv brugeren udførlig vejledning i at anvende den.  
  • I Spektrum Odder er hjertestarter placeret ved indgangen.
  • På Vestskolen afdeling Skovbakken er hjertestarteren placeret i skolegården (mod Tværgade)
  • På Vestskolen afdeling Vestermarken hænger hjertestarter på bygningen nord for gymnastiksalen (10-kanten i 2 etager).
 

Information om skader:
www.sportnetdoc.dk findes oplysninger om skader og vejledninger til genoptræning. 

I tilfælde af mindre skader bruger vi følgende metode: PRICEM 

P=prompt (hurtigt)
R=rest (hvile)
I=ice (afkøling / ispose) 
C=compression (læg en kompresforbinding)
E=elevation (løft så vidt muligt den skadede legemsdel over hjerte højde)
M=mobilisation (bevægelse indtil smertegrænsen)