Info
Troldeholdet er et familiehold for børn i børnehavealderen og deres forældre/bedsteforældre – søskende er velkomne til at komme med på besøg. Træningen foregår i Vestermarkskolens gymnastiksal lørdag kl. 9.30-11.00 – cirka hver tredje lørdag er fri. På gymnastikforeningens hjemmeside ligger fra sæsonstart i september en aktivitetskalender over hele året. Formålet er at fremme og udvikle bevægelsesglæde, altså gymnastik og bevægelse som leg at udvikle børnenes sansemotorik – herunder balance, styrke og koordination – samt at give børn og forældre/bedsteforældre en mulighed for at være aktive sammen. Træningen er opdelt i to halvdele: først opvarmning og fælles leg med store og små redskaber, derefter forhindringsbane med forskellige stationer med forskellige sværhedsniveauer, hvor der i højere grad er dømt fri leg. Det er en betingelse for deltagelse, at forældrene også er med på banen som aktive deltagere – der er ingen tilskuerpladser.
 
Vi deltager i forårsopvisningen i Spektrum i april, og derefter fortsætter sæsonen til slutningen af maj ude i naturen: vi mødes i nærområdets skove og ved strande for at lege på et mere varieret underlag og udnytte naturen som legeplads. Små stentrolde danner udgangspunkt for ruterne over stok og sten, en slags eventyr-gymnastik-skattejagt i det fri.
 
 
 
Instruktør: Ragnhild Kvist Sørensen
Årgang 1976. Uddannet pædagog i 2014 med linjefaget sundhed, krop og bevægelse. Har været instruktør ("gymnastikdame") på Troldeholdet siden 2007. Kontakt: ragnhildsorensen@gmail.com.
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen