Kære alle

Der er nogle af Gymnastik Odders holde der igen træner, hvis du er tilmeldt et af disse hold vil du blive kontaktet.

- vi informerer via mail, Facebook og her -

I Gymnastik Odder følger vi de officielle retningslinjer og vil løbende vurderer, hvordan vi kan leve op til de krav der stilles til os som forening.

Læs mere om de konkrete retningslinjer
her

______________________________________ 

Kære medlem

Så er datoen for årets generalforsamling i Gymnastik Odder endelig på plads:
Mandag den 14. juni kl. 19.00-21.00 på Odder Parkhotel, Thorvald Køhlsvej 25, 8300 Odder

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Forslag sendes på mail til: kontakt@gymnastikodder.dk

Kom og vær med til at sætte retningen for din lokalforening. Klik gerne "Deltager" på begivenheden på Facebook eller ved at besvare denne mail, så vi kan have et overblik over antal. Begivenhed på Facebook: https://fb.me/e/1u9DnY9D6
Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsner fra Bestyrelsen i Gymnastik Odder

______________________________________ 

      

Gymnastik Odder er en Springsikker forening!

 
 
 
_________________________________________________________
 
Kontakt Gymnastik Odder:
kontakt@gymnastikodder.dk