Corona-retningslinjer

Retningslinjer for sæsonopstart i Gymnastik Odder 20/21:
For at sikre at Gymnastik Odder følger myndighedernes regler og anbefalinger lister vi her de retningslinjer, som skal følges for at kunne være en del af Gymnastik Odder.

Både som instruktører, bestyrelse, medlemmer og forældre, er vi nødt til at overholde nogle retningslinjer, så vi sammen kan holde Corona-smitten under kontrol og dyrke idræt på en forsvarlig måde – det er vores fælles ansvar.

Kulturministeriets retningslinjer kan læses i deres fulde længde her.

Vi følger udviklingen og opdaterer løbende, såfremt der kommer ændringer i retningslinjerne.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksomme på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Retningslinjer for medlemmer:
Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra forening og instruktør

Alle over 12 år skal bære mundbind fra idrætsfacilitetens indgang til man er i hallen

Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.

Hold 1-2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.

Husk god hygiejne før, under og efter træning.

Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.

Retningslinjer for forældre:
Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra forening og instruktør.

Aflever så vidt muligt dit barn til træning og forlad træningsfaciliteten straks efter træning. Vi er klar over, at der kan være tilfælde, hvor aflevering ikke er muligt – sørg da for at holde øje med, at I ikke er for mange i hallen.

Hold 1-2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre forældre.

Husk god hygiejne før, under og efter træning.

Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.

Retningslinjer for instruktører:
Forhør dig ved din bestyrelse, inden du igangsætter ikke aftalte træninger

Antallet af deltagere afhænger af facilitetens størrelse – min. 4m2 person

Tilbyd træning på hold med max.:

  • 10 voksne gymnaster (inkl. instruktører)
  • For unge under 21 år det antal som plads kravet af idrætsfaciliteten dikterer

Minimer brugen af rekvisitter og minimer, at den enkelte rekvisit skifter hænder.

Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om, selv at medbringe rekvisitter. F.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.

Redskaber skal som minimum rengøres efter endt træning. Enten med sprit eller med vand og sæbe.

Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder af. Opstil derfor afspritningsmuligheder i forbindelse med springaktiviteter.

Sikre at der holdes 2 meters afstand i køen i forbindelse med spring.

Sikre at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning eller rytmetræning. Det kan med fordel afmærkes på gulvet.

Minimer behovet for fysisk kontakt, f.eks. i form af modtagning. Benyt gerne springopstillinger, hvor der ikke er behov for dette.

Du skal have sprit til rådighed, så du jævnligt igennem en træning kan afspritte hænder. Du er den, der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med dine deltagere.

Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Benyt derfor forskellige indgang- og udgangsdøre, hvor det er muligt.

Sikre at deltagerne er informeret om ovenstående råd og anbefalinger.