Corona-retningslinjer

For instruktører

Generel information til forældrene om:

 • Syge børn må ikke komme til træning
 • Alle over 12 år skal bære mundbind fra idrætsfacilitetens indgang til man er i hallen
 • Bed forældrene snakke med børnene om, at de skal være gode til at holde afstand og afspritte hænder
 • Gymnasterne skal komme omklædt
 • Større gymnaster afleveres på parkeringsplads og går selv ind. Det er OK, forældre kommer med ind de første gange
 • Hvis der er flere indgange til træningsfaciliteten, følges skilte til ind- og udgangsdøre

Praktisk til træning:

Gymnasterne afspritter hænder:

 • Ved ankomst til Spektrum ved indgangen.
 • Efter rotation i træning, fx efter opvarmning, og når de skifter til ny aktivitet (forventningen er 3-4 afspritninger af hænder per træning).

Mind gymnasterne om af holde afstand under træningen og også i køen.

Hvis der kun er én indgang til hallen, skal alle gymnaster forlade hallen 2 min. i skiftetid. Aftal med det efterfølgende hold, hvordan I håndterer skiftet.

Hvis der skal bruges redskaber til træningen:

 • Prioriter brug af redskaber, der kan rengøres (dem med presenning)
 • Springgrav må pt. benyttes, brug måtter ovenpå gravpude når træningen tillader det
 • Tæppefliser indkøbes til alle de hold der vil anvende dem, indtil da benyttes tæppefliserne ikke
 • Rytmegulv må ikke benyttes i sin helhed
 • Hvis et hold ønsker det, kan der benyttes en bane fra rytmegulv til fx momenter, denne bane mærkes med holdnavn så den er reserveret til ét hold
 • Tilløbsbaner må godt benyttes, som tilløbsbaner 🙂

Rengøring af redskaber:

Der er indkøbt havesprøjte og gulvmoppe til rengøring af redskaberne

Redskaberne påføres rengøringsmiddel med havesprøjte og aftørres:

 • Når rækkerne roterer (prioriter områder med håndisætning og landinger)
 • Ved træningsafslutning