Corona-retningslinjer

For instruktører

Generel information til forældrene om:

  • Syge børn må ikke komme til træning
  • Bed forældrene snakke med børnene om, at de skal være gode til at holde afstand og afspritte hænder
  • Gymnasterne skal komme omklædt
  • Større gymnaster afleveres på parkeringsplads og går selv ind. Det er OK, forældre kommer med ind de første gange
  • Hvis der er flere indgange til træningsfaciliteten, følges skilte til ind- og udgangsdøre

Praktisk til træning:

Gymnasterne afspritter hænder:

  • Ved ankomst til Spektrum ved indgangen.
  • Efter rotation i træning, fx efter opvarmning, og når de skifter til ny aktivitet (forventningen er 3-4 afspritninger af hænder per træning).

Mind gymnasterne om af holde afstand under træningen og også i køen.

Hvis der kun er én indgang til hallen, skal alle gymnaster forlade hallen 2 min. i skiftetid. Aftal med det efterfølgende hold, hvordan I håndterer skiftet.

Hvis der skal bruges redskaber til træningen:

  • Prioriter brug af redskaber, der kan rengøres (dem med presenning)
  • Tilløbsbaner må godt benyttes, som tilløbsbaner

Rengøring af redskaber:

Der er indkøbt havesprøjte og gulvmoppe til rengøring af redskaberne

Redskaberne påføres rengøringsmiddel med havesprøjte og aftørres:

  • Ved træningsafslutning