Kriseberedskabsplan

Kriseberedskabsplan er ophængt i GO’s træningsfaciliteter.

Mobilversion – vend mobilen til vandret!

Ulykke af mindre alvorlighed Alvorlig ulykke / livstruende Psykologisk

Overgreb o.l.

På stedet – stands ulykken.

Hvem gør hvad?

Instruktørerne:
Standser ulykken og yder førstehjælp
Instruktørerne:
Standser ulykken og yder førstehjælp

Ring 1-1-2
(gerne med 112 app’en)

Akut kontakt / information

Hvem skal informeres:
– Krisestaben
– Pårørende / forældre

Instruktørerne sørger for at kontakte forældre / pårørende.

Ved tvivl om graden af alvorlighed kontaktes krisestaben.

Instruktørerne kontakter
forældre / pårørende og
herefter krisestaben.
Instruktørerne kontakter krisestaben.
Videre til behandling

– Hvem tager med?
– Hvem bliver tilbage?
Forældre / pårørende tager med.

Instruktørerne bliver tilbage ved resten af holdet.

Hvis forældre / pårørende ikke kan tage med, tager en instruktør eller anden ansvarlig voksen med.

Forældre / pårørende tager med.

Instruktørerne bliver
tilbage ved resten af holdet.

Hvis forældre / pårørende i
kke kan tage med, tager en instruktør eller anden ansvarlig voksen med.

Håndtering af vidner

– Hvem gør det?
– Hvordan?

Instruktørerne tager sig af vidner og resten af holdet evt. med støtte af krisestaben. Instruktørerne informerer om hvad der er sket og orienterer vidnerne, resten af holdet og forældre / pårørende på holdet om, at krisestaben vil informere hurtigst muligt (via sms/mail) Krisestab, DGI og myndighed aftaler hvordan og hvor meget der skal informeres.
Håndtering af pårørende

– Hvem gør det?
– Hvordan?

Se ovenfor Nærmeste pårørende
tilbydes samtale og
orientering om forløbet af krisestaben.
Krisestab, DGI og myndighed aftaler hvordan og hvor meget der skal informeres.
Kommunikation (i øvrigt)

Hvem taler til:
– foreningens medlemmer
– presse

Formanden Formanden
Spørgsmål om forsikring, erstatning og ansvar Gymnaster dækkes af egen ulykkesforsikring.

Instruktørerne er dækket
af DGI / DIF’s forsikring for medlemsforeninger:

http://www.idraettens
forsikringer.dk/

Gymnasten dækkes af egen ulykkesforsikring.

Instruktørerne er dækket
af DGI / DIF’s forsikring for medlemsforeninger:

http://www.idraettens
forsikringer.dk/

Afhængig af sagens
karakter og udfald.

Medlemmer af krisestaben og kontaktinfo hertil står i GO Facebookgruppe og på GO’s hjemmeside under menupunktet ”Gymnastik Odder”.