Instruktørkompetencer

 
Uddannelse og videre udvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven

Klik her for oversigt over uddannelsesvej i Gymnastik Odder

 

Klik og læs om muligheder hos DGI
Klik og læs om muligheder hos Gymdanmark

 
Krav til kompetencer hos modtagere


Vidensressourcer i foreningen (personer) og webbaserede IT-værktøjer

www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/traen-selv/gymnastikpyramiden 
www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker
Gymnastikpyramiden