Generel information

Gymnastik Odder ønsker kvalitet på gymnastikholdene i foreningen

Kvalitet handler om, at nogle metoder og nogle tilgange til gymnastikken er bedre end noget andet. Det kræver viden om gymnastikken at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og ved at gøre sig overvejelser over, hvad man vil med gymnastikholdet, og hvordan det bedst opnås.
At være instruktør i Gymnastik Odder er andet og mere end blot at møde op i gymnastiksalen.

Det handler om at ville noget med gymnastikken og derigennem skabe muligheder for gymnasterne i deres videre gymnastikliv – både for bredden og eliten.