Instruktør i foreningen

Instruktør, hjælpeinstruktør, forældretræner
– sæson 2021-2022

Vil vil gerne give vores frivillige det bedste udgangpunkt for at kunne træne gymnaster – og det er f.eks. kurser og uddannelse. Vi har allerede planlagt en række arrangementer for sæsonen, og du skal reservere datoerne! Vi insisterer på at have uddannede, dygtige og engagerede trænere!

Hvis du gerne vil være hjælpeinstruktør i GO i sæson 2021-2022 – og er 15 år eller derover, så skal du deltage i:
– 15. august 2021 kl. 9-15 i Spektrum – Opstartsdag
– Dato og tid opdateres snart – Førstehjælpskursus med fokus på typiske gymnastikskader og hjerte-lungeredning
– Gymnastikuddannelse – 2. oktober og den 12.-14. november, kontakt Lise Buttle på kontakt@gymnastikodder.dk for tilmelding
– En Springsikker uddannelse hos DGI eller GymDanmark, kontakt Lise Buttle på kontakt@gymnastikodder.dk for datoer

Hvis du gerne skal være forældretræner i GO i sæson 2020 – 2021 – så skal du deltage i:
– 15. august 2021 kl. 9-15 i Spektrum – Opstartsdag
Dato og tid opdateres snart – Førstehjælpskursus med fokus på typiske gymnastikskader og hjerte-lungeredning
– Lørdag den 2. april 2022 – hele dagen – være praktisk hjælp til Forårsopvisningen – med efterfølgende middag.

Instruktører i GO i sæson 2020 – 2021 – skal deltage i:
– 15. august 2021 kl. 9-15 i Spektrum – Opstartsdag
– Dato og tid opdateres snart – Førstehjælpskursus med fokus på typiske gymnastikskader og hjerte-lungeredning

Er du forhindret i at deltage i ovenstående, er det din opgave at kontakte os for andre muligheder omkring information samt kurser og uddannelser.


At være instruktør i Gymnastik Odder er andet og mere end blot at møde op i gymnastiksalen. Det handler om at ville noget med gymnastikken og derigennem skabe muligheder for gymnasterne i deres videre gymnastikliv – både for bredden og eliten.

Gymnastik Odder ønsker kvalitet på alle hold i foreningen.

Kvalitet handler om, at nogle metoder og nogle tilgange til gymnastikken er bedre end andre
Det kræver viden om gymnastikken at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og ved at gøre sig overvejelser over, hvad man vil med gymnastikholdet, og hvordan det bedst opnås.

Instruktør:
Du er som instruktør og som en del af foreningen ansvarlig for at følgende er i orden for at holdet kan fungere:

 • Planlægge og møde velforberedt op til træning hver gang.
 • Sørge for information til dine hjælpeinstruktører og forældretrænere.
 • Finde afløser eller aflyse træningen i tilfælde af sygdom o. lign.
 • Kontakte kontaktperson ved evt. problemer.
 • Deltage i planlægningsmøder, opstartsdagen i august samt møder og sociale arrangementer.
 • Svare på mails og overholde deadlines.
 • Holde dig ajour og videreuddanne dig inden for dit felt (i samarbejde med bestyrelsen).
 • Holde kontaktperson ajour med ændringerne i holdstatus, instruktører, hjælpeinstruktører, forældretrænere m.m.

Hjælpeinstruktør:
Du skal som hjælpeinstruktør kunne sige ja til følgende, hvis du vil være med:

 • Tage imod foreningens tilbud om uddannelse og deltagelse i kurser, som foreningen betaler.
  – Hvis du er under 15 år er det f.eks. GymDanmarks Hjælpetræneruddannelse eller lignende.
  – Hvis du er over 15 år – eller går i 9. kl. er det DGI’s instruktøruddannelse eller lignende + Springsikker kurser m.m.
 • Deltage i opstartsdagen i august, møder og sociale arrangementer.
 • Du har mødepligt på holdet, og du skal ved planlagt afbud melde afbud til holdansvarlig mindst en uge før den træning, hvor du ikke kan deltage.
 • Du skal deltage aktivt i hele træningen.

Forældretræner:
At være forældretræner betyder at du hjælper til på det hold, hvor dit barn går. For at være forældretræner i GO, skal du kunne sige ja til følgende:

 • Kommer efter aftale og deltager aktivt i træningen og støtter op om undervisningen
 • Hjælpe til med praktiske opgaver til Forårsopvisningen
 • Hjælpe i forbindelse med arrangementer på holdet