Instruktørkompetencer

Uddannelse og videre udvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven.

Alle springinstruktører Springsikker certificerede på et niveau mindst svarende til de spring og den opgave de arbejder med.

Vi har i Gymnastik Odder, udarbejdet en uddannelsesvej for de forskellige roller i foreningen (se link herunder).

Her kan man se hvilke krav der forventes de forskellige roller. Valgfri/inspiration opdateres løbende med kurser, som f.eks. anbefales efter erfaring fra instruktørerne.

Klik her for oversigt over uddannelsesvej i Gymnastik Odder.

Vi ønsker som forening at give vores instruktører mulighed for, at dygtiggøre og videreudvikle deres kompetencer. Instruktører i Gymnastik Odder tilbydes hver sæson ét stort kursus (ca. 4000,- kr.), uddannelse (ca. 6000,- kr.) eller 2 inspirationskurser (tilsammen ca. 3000,- kr)
Klik og læs om muligheder hos DGI
Klik og læs om muligheder hos GymDanmark

Et holds niveau og spring sættes efter kompetencerne hos instruktørerne. Har en instruktør ikke de nødvendige kompetencer eller uddannelse til det/de pågældende spring, må de ikke udføres.

Det er kontaktpersonens ansvar at sikre at instruktørerne har de nødvendige kompetencer og samtidig med hjælpe/støtte med at finde kurser til udvikling af kompetencer.

Det forventes at instruktører ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på evt. seneste dato for afbud og får meldt fra i tide ved forhindring i deltagelse. GO informeres om framelding på kontakt@gymnastikodder.dk
Ved udeblivelse eller manglende framelding trækkes instruktør i omkostningsgodtgørelse (maks. 1000,- kr.)

Som instruktør skal du selv sørge for tilmelding til kursus efter aftale med kontaktperson.

Krav til kompetencer hos modtagere:

Alle hold i Gymnastik Odder har en hovedansvarlig instruktør. Den hovedansvarlige instruktør har til ansvar for følgende opgaver:

  • Kontakt til kontaktpersonen
  • Forældrekontakt
  • Tovholder for planlægning af sæson
  • Motivation til evt. hjælpeinstruktører for kurser osv.

Alle instruktører har kompetencer i førstehjælp

Hvert år til opstartsdag deltager hjælpeinstruktører, instruktører og forældretræner, i et oplæg om skadeshjælp. Oplægget holdes enten af egne interne ressourcepersoner eller af eksterne personer udefra.

Vi tilstræber at afholde førstehjælpskurser regelmæssigt, for at sikre kompetencer i førstehjælp.

Vi opfordrer alle instruktører og hjælpeinstruktører til at installere appen: “112 app”

Vidensressourcer i foreningen (personer) og webbaserede IT-værktøjer:

Mindst én gang om året deltager springinstruktører og modtagere i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre springinstruktører. Bestyrelsen står for arrangementet, og inviterer via Event i Klubmodul.

Mindst én gang om året deltager rytmeinstruktører og instruktører på børnehold for de mindste gymnaster i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre instruktører. Bestyrelsen står for arrangementet, og inviterer via Event i Klubmodul.

Hver instruktør kan byde ind med et evt. tema for mødet. Skriv til kontakt@gymnastikodder.dk

Hvert år i august, inden sæsonopstart, gennemføres et internt kursus i Gymnastik Odder. Her deltager alle hjælpeinstruktører under 15 år. Kurset afholdes af egne erfarne instruktører, der gennemgår basis springmodtagning i praksis. Opfølgende 3 timers kursus – så vidt muligt i september.