Instruktørkompetencer

Uddannelse og videreudvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven. Det er vores mål, at alle springinstruktører er Springsikkercertificerede på et niveau mindst svarende til de spring og den opgave, de arbejder med.

Vi har i Gymnastik Odder udarbejdet en uddannelsesvej for de forskellige roller i foreningen.

Her kan man se, hvilke krav der forventes af de forskellige roller. Inspiration opdateres løbende med kurser, som f.eks. anbefales efter erfaring fra instruktørerne.

Klik her for oversigt over uddannelsesvej i Gymnastik Odder.

Vi ønsker som forening at give vores instruktører mulighed for at dygtiggøre og videreudvikle deres kompetencer. Instruktører i Gymnastik Odder tilbydes hver sæson ét stort kursus (ca. 4000,- kr.), uddannelse (ca. 6000,- kr.) eller 2 inspirationskurser (tilsammen ca. 3000,- kr)
Klik og læs om muligheder hos DGI
Klik og læs om muligheder hos GymDanmark

Et holds niveau og spring sættes efter kompetencerne hos instruktørerne. Har en instruktør ikke de nødvendige kompetencer eller uddannelse til det/de pågældende spring, må de ikke udføres.

Det er kontaktpersonens ansvar at sikre, at instruktørerne har de nødvendige kompetencer og samtidig hjælpe/støtte med at finde kurser til udvikling af kompetencer.

Det forventes, at instruktører ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på evt. seneste dato for afbud og får meldt fra i tide ved forhindring i deltagelse. GO informeres om framelding på kontakt@gymnastikodder.dk

Ved udeblivelse eller manglende framelding trækkes instruktør i omkostningsgodtgørelse (maks. 1000,- kr.)

Som instruktør kan du selv tilmelde dig til kursus, eller du kan få hjælp fra Lise Buttle ved at skrive til kontakt@gymnastikodder.dk med information om, hvad du gerne vil på.

Krav til kompetencer hos modtagere:
Alle hold i Gymnastik Odder har en hovedansvarlig instruktør. Den hovedansvarlige instruktør har til ansvar for følgende opgaver:

  • Kontakt til kontaktpersonen
  • Forældrekontakt
  • Tovholder for planlægning af sæson
  • Motivation til evt. hjælpeinstruktører for kurser osv.

Hvert år til opstartsdag deltager hjælpeinstruktører, instruktører og forældretræner, i et oplæg om skadeshjælp. Oplægget holdes enten af egne interne ressourcepersoner eller af eksterne personer udefra.

Vi tilstræber at afholde førstehjælpskurser regelmæssigt, for at sikre kompetencer i førstehjælp. Det er et mål, at alle instruktører har kompetencer i førstehjælp.

Vi opfordrer alle instruktører og hjælpeinstruktører til at installere appen: “112 app”

Vidensressourcer i foreningen (personer) og webbaserede IT-værktøjer:

Mindst én gang om året deltager springinstruktører og modtagere i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre springinstruktører. Bestyrelsen står for arrangementet, og inviterer via Event i Klubmodul.

Mindst én gang om året deltager rytmeinstruktører og instruktører på børnehold for de mindste gymnaster i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre instruktører. Bestyrelsen står for arrangementet, og inviterer via Event i Klubmodul.

Hver instruktør kan byde ind med et evt. tema for mødet. Skriv til kontakt@gymnastikodder.dk

Hvert år i august, inden sæsonopstart, gennemføres et internt kursus i Gymnastik Odder. Her deltager alle hjælpeinstruktører under 15 år og andre interesserede.