Kontaktperson

Til hvert hold er der tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen. Kontaktpersonen orienterer om foreningens tiltag, muligheder og div. regler. Se hvem der er kontaktperson for de enkelte hold i bestyrelsesoversigten.

På opstartsdag for instruktører er der mulighed for samtale mellem instruktør og kontaktperson. På hjælpeinstruktørernes opstartskursus indbydes forældre til hjælpeinstruktører til information om forventninger til opgaven.

Her kan du se, hvem der er kontaktperson for hvilke hold.

Kontaktpersonen støtter instruktøren – f.eks.:

 • Dialog med instruktør om planer for sæsonen – er den klar?
 • Samtale med kommende / nye instruktører om opgaven og afklaring af tvivlsspørgsmål.
 • Sparring med instruktører i forhold til forventninger fra GO.
 • Holdlister og opfølgning på tilmelding, betaling, redskaber (mangler, ønsker, m.m.) osv.

For at kontaktpersonen kan støtte med opgaven som instruktør og for at forebygge uklarhed og skabe en så tydelig plan for mål, arbejdsopgaver og kommunikation, har vi udarbejdet nedenstående oversigt.

 • Hvad er planen/målet for den kommende sæson på dit hold?
 • Gymnastikfagligt – hvad er ambitionen?
 • Socialt?
 • Deltagelse i arrangementer: ture, opvisninger, konkurrencer, fester, rejser?
 • Hvad skal træningerne indeholde frem mod jul og fra januar og frem?
 • Planen ønskes beskrevet i store træk omkring indhold og opbygning og tilgang.
 • Hvordan er jeres opgaver omkring holdet fordelt?
 • Forældrekontakt?
 • Planlægning af ekstra- og weekendtræninger, rejser m.m.?
 • Tilmelding til arrangementer (opvisninger, stævner, konkurrencer, fester, rejser, weekendtræninger)?
 • Bestilling af dragter?
 • Opfyldning af førstehjælpsremedier?
 • Aflysninger (herunder Spektrums regler om afbooking senest 4 uger før) og evt. booking af andre lokaler (herunder foreningens rammer om booking udenfor kommunen)?
 • Holdlister og opfølgning på tilmelding og betaling?
 • Ansvarlig for hjælpeinstruktører?

Herunder løbende information omkring deres opgaver ved træningerne, kommunikation med instruktørerne, afbud, adfærd i gymnastiksalen, kommunikation med deltagerne.

Forventninger fra GO’s side omkring uddannelse og kurser:

 • Deltagelse i foreningens interne kurser, lederudviklingskurser, rytmekurser, børnegymnastik
 • Hvilke instruktører mangler Springsikkeruddannelser?
 • Hvilke yderligere kurser er der behov for hos voksen, børne, rytme og springinstruktørerne?
 • Tilmelding / afmelding og deltagelse i kurser.