Kurser og sikkerhed

Det er vigtigt for os at du som instruktør er veluddannet og holder dig ajour med, hvad der sker inden for dit område.

Under punktet “Instruktørkompetencer” (husk link) kan du se, hvad vi forventer af kompetencer og uddannelse hos instruktører.

GO tilbyder eksterne kursus og laver også interne kursus for hjælpeinstruktører / forældretrænere på springhold i løbet af sæsonen.

Plan for uddannelse og videre udvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven:

Klik her og se en beskrivelse af uddannelse/kursus vejene i Gymnastik Odder.

Alle springinstruktører er Springsikker certificerede på et niveau mindst svarende til de spring og den opgave de arbejder med.

Klik her og læs retningslinjer vedr. sikkerhed i trampet og trampolin
Klik her og læs retningslinjer vedr. sikkerhed banespring

Vi har i Gymnastik Odder, udarbejdet en uddannelsesvej for de forskellige roller i foreningen (se ovenstående link). Her kan man se hvilke krav der forventes de forskellige roller. Valgfri/inspiration opdateres løbende med kurser, som f.eks. anbefales efter erfaring fra instruktørerne.

Vi ønsker som forening at give vores instruktører mulighed for, at dygtiggøre og videreudvikle deres kompetencer. Derfor tilbydes instruktører i Gymnastik Odder hver sæson ét stort eller 2 små kurser.

Et holds niveau og spring sættes efter kompetencerne hos instruktørerne. Har en instruktør ikke de nødvendige kompetencer eller uddannelse til det/de pågældende spring, må de ikke udføres.

Det er kontaktpersonens ansvar at sikre at instruktørerne har de nødvendige kompetencer og samtidig med hjælpe/støtte med at finde kurser til udvikling af kompetencer.

Det forventes at du ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på evt. seneste dato for afbud og får meldt dig fra i tide, hvis du er forhindret i at deltage.
Du skal som udgangspunkt selv tilmelde dig kursus.