Omkostningsgodtgørelse

Instruktør:
Alle instruktører kan få udbetalt omkostningsgodtgørelse for deres frivillige arbejde. Omkostningsgodtgørelse er en godtgørelse for de omkostninger, man som instruktører kan tænkes at have i løbet af en sæson.

Satsen for omkostningsgodtgørelsen er fastsat efter gældende regler i DGI og SKAT.

Beløbsrammen herunder udregnes ud fra parametre som holdtype, antal træningstimer, antal gymnaster og antal instruktører.
Link til DGI – takster for skattefri godtgørelse for ulønnet arbejde

Omkostningsgodtgørelse udbetales pr. halvsæson i hhv. december og april måned, og beløbet inkluderer forberedelse, weekend- og ekstratræninger, opvisninger, rejser og konkurrencer.

Udover omkostningsgodtgørelse tilbydes instruktører en træningsdragt hvert andet år, T-shirt med GO- logo hvert år. Derudover kurser (et stort eller to mindre – spørg kontaktperson).

Instruktører har ligeledes mulighed for at gå kontingentfrit på ét hold eller have ét barn kontingentfrit på ét hold. Dette uanset hvor mange hold man er instruktør for.

Hjælpeinstruktør:
Omkostningsgodtgørelse for hjælpeinstruktører består af en træningsdragt hvert andet år, T-shirt med GO- logo hvert år. Derudover kurser og et mindre beløb.

Forældretræner:
Omkostningsgodtgørelse for forældretrænere består af muligheden for at få dit barn kontingentfrit på det hold man er forældretræner for, hvis beløbet ikke overstiger 1.500 kr. Derudover deltagelse på hjælpeinstruktørkurser samt T-shirt med GO- logo.

Kørselsgodtgørelse:
Kørselsgodtgørelse udbetales uafhængigt af omkostningsgodtgørelse.
Link: Se gældende regler for kørsel for ulønnede instruktører.

Godtgørelsen gives til faste træninger, opvisninger, konkurrencer.
Der er ikke kørselsgodtgørelse til ekstra træninger, kurser og weekendarrangementer.

Til faste træninger gives 2 kr. pr. km.
Til opvisninger og konkurrencer i 2021 gives 3,44 kr. pr. km. (Statens maks sats for 2021)
Til opvisninger og konkurrencer i 2022 gives 3,51 kr. pr. km. (Statens maks sats for 2022)

Derudover broafgift. Hvis der sejles godtgøres billet, men ikke km.
Der gives godtgørelse til maks. 2 biler i forbindelse med opvisning og konkurrence.

Ved opvisninger og konkurrencer på Sjælland, udbetales der broafgift til max. 2 biler. Bilag/bon skal foreligge.

Der udbetales kørselsgodtgørelse 2 x årligt, december og juni. Kørselsskema forefindes i menupunkt ”Instruktør” på hjemmesiden og kan også hentes her:

GO Kørselsgodtgørelse 2020-2021
GO Kørselsgodtgørelse 2021-2022

Det skal udfyldes og sendes til kasseren på kasserer@gymnastikodder.dk.
Sørg for at læse og følge vejledningen og udfylde skemaet korrekt.

Andre godtgørelser:
Gymnastik Odder dækker udgifter til forplejning efter takster angivet på DGI’s hjemmeside:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/oekonomi/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede
Vi godtgør efter takst – ikke efter kvittering.