Uheld & Skader

Hvad skal du gøre, når skaden er sket?

1. Få overblik over situationen. Hvis der er mistanke om skade på ryg eller nakke, er det vigtigt at gymnasten IKKE flyttes, da dette kan forværre skaden.

2. Ring til vagtlægen tlf.: 70 11 31 31 (Region Midt) eller 1-1-2 (brug gerne 112 App). Hvis der ringes 1-1-2, skal et medlem af GO’s krisestab kontaktes.

Hvis ambulance tilkaldes stiller en person sig ud til tilkørselsvejen til hallen og guider ambulancen til den korrekte indgang.

Spektrum Odder
Parkvej 5
8300 Odder

Vestskolen – Skovbakken
Tværgade 12
8300 Odder
OBS – Indkørsel fra Holsteinsgade

Vestskolen – Vestermarken
Vennelundvej 95
8300 Odder

Parkvejens Skole
Nølevvej 4
8300 Odder

Odder Højskole
Rørthvej 34A (indkørsel fra Østermarksvej for adgang til hallen)
8300 Odder

3. Bliv hos den tilskadekomne, hold vedkommende varm og fortæl løbende, hvad der skal ske.

4. Kontakt den tilskadekomne forældre/pårørende.

5. Sørg for ro omkring den tilskadekomne, skærm evt. med redskaber eller træk om muligt væk fra de øvrige gymnaster.

Medlemmer af krisestaben og kontaktinfo

Forsikring / Skader / Uheld
GO har som medlem af DGI en forsikring for instruktører og hjælpere. Det betyder, at du er forsikret i det tidsrum, du underviser eller hjælper i GO. Hvis uheldet er ude (det kan være skade på briller, tænder eller lign.), kontakt da bestyrelsen. Gymnasterne er ikke dækket af denne forsikring og skal derfor selv have en ulykkesforsikring. Hvis gymnasten udfører dobbeltroterende spring, skal gymnasten have en ulykkesforsikring, der omfatter ekstremsport.

Skader / Uheld:
Klik her for at se oplysninger om idrættens forsikringer (f.eks. information, anmeldelse, svar på spørgsmål m.m.).

Som udgangspunkt skal vi altid forsøge at undgå skader. Husk derfor altid, at sikkerhed kommer frem for alt. Vi har altid sikkerhedsmodtagning ved springtræning.

Der er i Spektrum Odder placeret en hjertestarter i indgangen, hjertestarteren giver selv brugeren udførlig vejledning i at anvende den. I hallen hænger GO plakat med instruktion i tilfælde af skader og uheld. Den er kort og overskuelig.

Alle hold kan få udleveret en lille førstehjælpstaske med plaster, isposer m.m.
Der er placeret ekstra førstehjælpsudstyr, isposer kompressionsbind m.m. i Spektrum, hvor der er flest springtimer.

www.sportnetdoc.dk findes oplysninger om skader og vejledninger til genoptræning.

I tilfælde af mindre skader kan vi anbefale følgende metode: PRICEM

P=prompt (hurtigt)
R=rest (hvile)
I=ice (afkøling / ispose)
C=compression (læg en kompresforbinding)
E=elevation (løft så vidt muligt den skadede legemsdel over hjerte højde)
M=mobilisation (bevægelse indtil smertegrænsen)

Er du i tvivl – så RING ringere en gang for meget end en gang for lidt: Formand Morten Garde: 51219544.