Køb af nye redskaber

Instruktører kan indkøbe nye redskaber for 2.000,- kr. til hvert hold pr. sæson. Inden indkøb skal instruktøren være i dialog med kontaktpersonen.
Flere instruktører kan ikke gå sammen om et større indkøb. Større indkøb sker i henhold til vores plan for udskiftning af redskaber.
Instruktør sender kvittering til kasserer@gymnastikodder.dk samt foto og produktnavn(e) i et opslag på instruktørgruppen på Facebook.
Skriv til redskaber@gymnastikodder.dk, hvis der er øvrige ønsker udover denne ramme.