Oprydning af redskaber

  • Instruktøren har til enhver tid ansvaret for at oprydningen sker forsvarligt. Det skal altid vurderes, om der skal forældrehjælp til og hvor skadesrisikoen minimeres. Både på redskaber og personer.
  • Husk altid at overholde træningstider, samt efterlade lokation efter de aftalte retningslinier
  • Tunge redskaber køres på vogn.
  • Der skal minimum være to voksne / fire gymnaster til at håndtere en tykmåtte.
  • Der skal minimum være to voksne til at håndtere den orange skummadras på vogn (Multihal, Spektrum)
  • Vogne til fiberbane og orange madras må kun håndteres af voksne.
  • Instruktørerne skal altid tjekke at redskaber står korrekt og forsvarligt efter endt træning.
  • Udgangspunktet er at vi har ambition om at aflevere redskaberne bedre end de er modtaget.
  • Instruktørerne har ansvaret for at redskaber håndteres korrekt således skadesrisikoen minimeres.