Håndtering af springgrav

  • Åbning og lukning af springgraven – klik her.
  • Det er kun instruktører over 18 år der må køre graven. Nytilkomne instruktører skal have instruktion fra erfaren instruktør.
  • Sikkerhedstjek ved ibrugtagning skal ske hver gang. Det er holdets instruktør der har ansvaret.
  • Sikkerhedsmuffer skal påsættes inde graven tages i brug.
  • Hvis graven ikke virker, skal der ringes til Spektrum på 2594 8300.
  • Sikkerhedsafstand ved åbning og lukning er ved den grønne streg på badmintonbane og ved branddør.
  • Der skal altid være instruktør tilstede hvis gymnaster færdes under springgraven, sker kun undtagelsesvis i specifikke tilfælde bestemt af ansvarshavende instruktør.