Sikkerhed banespring

Følgende skal overholdes og overvejes i forbindelse med træning på airtrack og fiberbane:
(Nedenstående retningslinjer gennemgås på instruktørmøde i august)
Modtagning i spring er 3 ting: sikkerhedsmodtagning, teknisk modtagning og psykisk modtagning.
 • Tjek bane for fejl og mangler inden start
  • Hvis banen eller tilbehør er markeret med tape for vedligehold kan den ikke bruges. Dette vil blive annonceret i opslag på instruktørernes Facebookgruppe
 • Redskabsopstilling:
  • Opstilling skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig inden start
  • Måtter og overgange tjekkes, så der ikke er huller
  • Sørg for at rydde området, hvor der springes, for måttevogne, redskaber m.m.
  • Sørg for at afdække vægge, stolper m.m. med skum
  • Vurdér altid om opstillingen er forsvarlig – ellers lav om på den
 • Hårdhed og brug af bane:
   • Hvis du er i tvivl – søg sparring hos en erfaren instruktør
   • Vær omhyggelig i din vurdering – hellere god teknik og flotte spring – end dårlig teknik og farlige situationer
   • Det er altid den ansvarlige springinstruktør, som vurderer, hvad der kan og skal springes
   • Fiberbane bruges af teamgym gymnaster. Banen kræver stor styrke og god teknik. Vær opmærksom på gymnasternes parathed, styrke, teknik og fokus ved brug.
   • Airtrack skal pumpes til korrekt hårdhed i forhold til gymnasternes formåen – søg sparring med erfaren instruktør. Vurdering i forhold til gymnastens styrke, teknik og erfaring.
 • Modtagning på bane:
  • Modtagning skal være kvalificeret
   • Kun modtagning af spring, som instruktør er uddannet til på Spring Sikker kurser
   • Ved dobbeltroterende spring skal der være to modtagere
   • Det kan aftales mellem de to modtagere, hvem der foretager sikkerhedsmodtagning og hvem der øver teknisk modtagning.
  • Det anbefales at være minimum 3 personer i springmiljøet i tilfælde af skader
  • Giv gymnasterne enkle og tydelige instruktioner for opførsel i forbindelse med spring
   • Løb ikke ind over tilløb, over tykmåtte, grav eller andet
   • Forstyr ikke gymnasten som skal til at spring (3 forreste i køen har fokus på spring)
   • Klar aftale om, hvad der springes
 • Vurdering af gymnasternes parathed og niveau:
  • Er gymnasten fokuseret og parat til spring – insister på fokus på spring!
   • Det er et absolut NO GO at have smartphones eller andet grej med i træningen – instruktører kan bruge videooptagelse til tekniske rettelser
   • Insister på opmærksomhed og fokus, når gymnasten står i springrækken
   • Vær især opmærksom hvis træningen ligger sent, om fredagen eller søndag morgen. Er gymnasten udhvilet?
  • Korrekt påklædning til spring – tætsiddende tøj og opsat hår hvis langt
  • Hvis en gymnast fejler, så snak med gymnasten og vær sikker på, at gymnasten er klar i hovedet til at springe videre. Den ansvarlige springinstruktør træffer den afgørende beslutning – ikke gymnasten
 • Opbygning af spring – metodik:
  • Brug trinvis opbygning af spring, så gymnasten støttes i udviklingen. Søg sparring hos erfarne instruktører og på www.springsikker.dk eller anbefalede grupper på nettet.