Sikkerhed trampetspring

Trampet og trampolin:

Følgende skal overholdes og overvejes i forbindelse med træning i trampet og trampolin:

 • Tjek trampet og trampolin for fejl og mangler inden start
  • Hvis trampet er markeret med tape for vedligehold kan den ikke bruges. Dette vil blive annonceret i opslag på instruktørernes Facebookgruppe.
  • For stortrampolin i Spektrum gælder, at der vil være skiltet, hvis den ikke kan benyttes.
   Klik her og læs retningslinjer vedr. brug af springgrav (LINK).
 • Redskabsopstilling:
  • Opstilling skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig inden start
  • Måtter og overgange tjekkes, så der ikke er huller
  • Sørg for at rydde området, hvor der springes, for måttevogne, redskaber m.m.
  • Sørg for at afdække vægge, stolper m.m. med skum
  • Vurdér altid om opstillingen er forsvarlig – ellers lav om på den
 • Hårdhed og vinkling af trampet i forhold til gymnasternes styrke, vægt og teknik:
  • Information om retningslinjer foregår på instruktørernes møder i maj og i august
  • Hvis du er i tvivl  – søg sparring hos en erfaren instruktør
  • Vær omhyggelig i din vurdering – hellere god teknik og flotte spring – end dårlig teknik og farlige situationer
  • Det er altid den ansvarlige springinstruktør, som vurderer, hvad der kan og skal springes
 • Modtagning i trampet og trampolin:
  • Trampet og stortrampolin må kun benyttes, når der er modtagning
   • Den ansvarlige springinstruktør kan give tilladelse til, at bestemte gymnaster kan udføre bestemte spring i stortrampolin (“kørekort” til spring). Grundig vurdering af, hvad der kan arbejdes selvstændigt med (heri f.eks. kompetencer, alder, styrke, motivation m.m.)
  • Modtagning skal være kvalificeret
   • Kun modtagning af spring, som instruktør er uddannet til på Spring Sikker kurser
   • Ved dobbeltroterende spring skal der være to modtagere
   • Det kan aftales mellem de to modtagere, hvem der foretager sikkerhedsmodtagning og hvem der øver teknisk modtagning.
  • Det anbefales at være minimum 3 personer i springmiljøet i tilfælde af skader
  • Giv gymnasterne enkle og tydelige instruktioner for opførsel i forbindelse med spring
   • Løb ikke ind over tilløb, over tykmåtte, grav eller andet
   • Forstyr ikke gymnasten som skal til at spring (3 forreste i køen har fokus på spring)
   • Klar aftale om, hvad der springes
 • Vurdering af gymnasternes parathed og niveau:
  • Er gymnasten fokuseret og parat til spring – insister på fokus på spring!
   • Det er et absolut NO GO at have smartphones eller andet grej med til træningen – instruktører kan bruge videooptagelse til tekniske rettelser
   • Insister på opmærksomhed og fokus, når gymnasten står i springrækken
   • Vær især opmærksom hvis træningen ligger sent, om fredagen eller søndag morgen. Er gymnasten udhvilet?
  • Korrekt påklædning til spring – tætsiddende tøj og opsat hår hvis langt
  • Hvis en gymnast fejler, så snak med gymnasten og vær sikker på, at gymnasten er klar i hovedet til at springe videre. Den ansvarlige springinstruktør træffer den afgørende beslutning – ikke gymnasten
 • Opbygning af spring – metodik:
  • Brug trinvis opbygning af spring, så gymnasten støttes i udviklingen. Søg sparring hos erfarne instruktører og på www.springsikker.dk eller anbefalede grupper på nettet.