Gymnastik Odder inviterer til generalforsamling mandag den 20. februar kl. 19 - Kom og vær med

Sted: Mødelokale 4 i spektrum

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Gennemgang af regnskab
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. evt. 

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen på kontakt@gymnastikodder senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Foreningenskalender 

 

 

 

Nyheder

Arrangementer

Facebook

Bliv medlem af Gymnastik Odder i dag

Gå til tilmelding

Vores sponsorer