Sociale medier og adfærd 

Mange af Gymnastik Odders medlemmer er aktive på forskellige sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram og Twitter. På sociale medier er indholdet offentligt, og kommercielle og private interesser kan flyde sammen.

 

Gymnastik Odder har udviklet denne vejledning for at støtte dig i at kommunikere betænksomt om Gymnastik Odder og beslægtede emner på de sociale medier.

 

Vejledende råd om god adfærd på sociale medier:

Selvom du optræder som privatperson på sociale medier, vil dine opdateringer og kommentarer kunne blive opfattet som et udtryk for Gymnastik Odders virke.

Derfor kræver det særlig omtanke, hvis du kommunikerer om emner, der berører Gymnastik Odder.

 

•Skriv ikke anonymt og udgiv dig ikke for andre

•Overlad officielle udtalelser om Gymnastik Odder og relaterede emner til dem, der har til opgave at repræsentere Gymnastik Odder

•Underret bestyrelsen i Gymnastik Odder, hvis du støder på omtale eller emner, som du mener, bestyrelsen bør se eller reagere på

•Skriv kun ting på sociale medier, der kan tåle at blive offentliggjort

•Overvej om din viden er fortrolig, før du skriver

•Overvej om indholdet er passende at offentliggøre

•Overvej nøje, hvem der skal modtage tekst og billeder

•Udtryk dig med omtanke og formuler dig på en konstruktiv måde

•Overhold god debatskik, det vil sige, afhold dig fra racisme, sexisme, nedsættende bemærkninger, injurier, grov slang og latrinære udtryk

•Tag dig god tid til at skrive et godt svar

•Læs svaret igennem en ekstra gang før du udgiver teksten

•Respekter ophavsretten og undgå at kopiere andres tekst og billeder med mindre ophavsmanden har givet tilladelse til det

•Husk referencer til kilder. Kildehenvisninger gør din tekst mere troværdig og anvendelig og modvirker misforståelser

•Offentliggør ikke billeder af personer uden deres tilladelse
 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sanktionere medlemmer, der overtræder retningslinjerne, dvs. at i yderste konsekvens kan overtrædelser medføre bortvisning/ophævelse af medlemskab af foreningen.