Skader og forsikring

Skader / Uheld:
Som udgangspunkt skal vi altid forsøge at undgå skader. Sikkerhed kommer frem for alt. Vi har altid sikkerhedsmodtagning ved springtræning. 

Der er placeret førstehjælpstaske (plastre m.m.), wrap til kompression, isposer m.m. på vores træningssteder. Ved træning udenfor de faste steder medbringes førstehjælpstaske. Kan fås ved henvendelse til kontaktperson.

Ved større akutte ulykker/skader rekvireres ambulance (112). 
Klik her og se vores kriseberedskabsplan.

 

Forsikring: 

Gymnasterne skal selv have en ulykkesforsikring.

Hvis gymnasten udfører dobbelt roterende spring, skal gymnasten have en ulykkesforsikring, der omfatter ekstremsport (tjek hvad din ulykkesforsikring dækker).

 

Hjertestarter: 

Hjertestarter giver selv brugeren udførlig vejledning i at anvende den.  

  • I Spektrum Odder er hjertestarter placeret ved indgangen.
  • På Vestskolen afdeling Skovbakken er hjertestarteren placeret i skolegården (mod Tværgade)
  • På Vestskolen afdeling Vestermarken hænger hjertestarter på bygningen nord for gymnastiksalen (10-kanten i 2 etager).

 

Information om skader:

På www.sportnetdoc.dk findes oplysninger om skader og vejledninger til genoptræning. 

I tilfælde af mindre skader bruger vi følgende metode: PRICEM 

P=prompt (hurtigt)

R=rest (hvile)

I=ice (afkøling / ispose) 

C=compression (læg en kompresforbinding)

E=elevation (løft så vidt muligt den skadede legemsdel over hjerte højde)

M=mobilisation (bevægelse indtil smertegrænsen)