Gymnastik Odders vision

Kvalitet, muligheder og glæde i Østjyllands mest synlige forening
- en rød tråd i gymnastikken for både bredden og eliten.
En forening du ønsker at udvikle dig i.

Gymnastik Odder ønsker kvalitet på gymnastikholdene i foreningen. Kvalitet handler om at nogle metoder og nogle tilgange til gymnastikken er bedre end noget andet. Det kræver viden om gymnastikken, at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og ved at gøre sig overvejelser over, hvad man vil med gymnastikholdet, og hvordan det bedst opnås.

At være instruktør i Gymnastik Odder er andet og mere end blot at møde op i gymnastiksalen. Det handler om at ville noget med gymnastikken og derigennem skabe muligheder for gymnasterne i deres videre gymnastikliv – både for bredden og eliten.