______________________________________________________________________________________________________________ 


Generalforsamling 2020
Referat fra generalforsamling 24.02.2020
Konstituering 2020

 ______________________________________________________________________________________________________________

 
Generalforsamling 2019
Referat fra generalforsamling 18.02.2019
Konstituering 2019
Bilag til referat: Bestyrelsens beretning
 

Ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2019

Referat 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Generalforsamling 2018
Referat fra generalforsamling 18.02.2018
Konstituering 2018

Bilag til referat: Bestyrelsens beretning

_______________________________________________________________________________________________________________
 

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling 25.02.2017

Bilag til referat: Bestyrelsens beretning