Instruktør, hjælpeinstruktør, minihjælper og forældretræner
 

Vi vil gerne give vores frivillige det bedste udgangpunkt for at kunne træne gymnaster - og det er f.eks. kurser og uddannelse. Der vil løbende være mulighed for at deltage i forskellige kurser, arrangeret både af os som lokalforening og af DGI. Vi opfordre alle til at deltage på kurser for på den måde at dygtiggøre os. 

At være instruktør i Gymnastik Odder er andet og mere end blot at møde op i gymnastiksalen. Det handler om at ville noget med gymnastikken og derigennem skabe muligheder for gymnasterne i deres videre gymnastikliv – både for bredden og eliten. Kvalitet handler om at nogle metoder og nogle tilgange til gymnastikken er bedre end noget andet. Det kræver viden om gymnastikken, at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og ved at gøre sig overvejelser over, hvad man vil med gymnastikholdet, og hvordan det bedst opnås.

Forventninger til dig som instruktør

Du er som instruktør og som en del af foreningen ansvarlig for at følgende er i orden for at holdet kan fungere:

 

Forventninger til dig som hjælpeintruktør


Du skal som hjælpeinstruktør kunne sige ja til følgende, hvis du vil være med:

Forventninger til dig som minihjælper

I Gymnastik Odder værdsætter har du også mulighed for at blive mini hjælper. Når du er mini hjælper er din vigtigste opgave at være med til at motivere gymnasterne på holdet til at være med, det gør du ved selv at deltage aktivt på holdet både til opvarmning, i legene og tildels på redskaberne. Det er muligt at blive minihjælper på de yngste hold hvor gymnasterne primært øver sig i at gå til gymnastik uden mor og far. 

Det er vigtigt at du giver besked til instruktøren på holdet hvis du ikke har mulighed for at komme.  

Forventninger til dig som forældretræner

At være forældretræner betyder at du hjælper til på det hold, hvor dit barn går. For at være forældretræner i GO, skal du kunne sige ja til følgende: