Gymnastik Odder har vedtaget nedenstående politik for at sikre et chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.

 

Formålet med politikken er, at tilgodese og beskytte den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald, seksuelt overgreb. Ingen i Gymnastik Odder skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.


Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med fx;

 

Gymnastik Odder definerer chikane og krænkelse således;

Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i, at begå fysisk overgreb, i værste fald seksuelt overgreb mod nogen.

 

 

Gymnastik Odder vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 

Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

 

1. Generelle regler

Træneres samvær med børn

 

Kommunikation

 

Ture med overnatning

 

Billeder og video

 

Omklædning og bad

 

Sociale medier

 

Kørsel

 

Adfærd på sidelinjen

 

Alkohol

 

Rygning

 

Euforiserende stoffer

 

 

 

2. Børneattester

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

 

Man kan ikke fungere som leder i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

 

Har lederen en plettet (positiv) børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

 

3. Undgå misforståelser

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med gymnasterne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre gymnasterne!

 

Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

 

Hvis en instruktør eller leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen så evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 

4. Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson, ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Formanden har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI tilbyder.
Formanden afgør sammen med DGI hvilke handlinger, der skal foretages.

 

Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).
 

Bestyrelsen sørger også for evt. kontakt til relevante myndigheder

 

Bestyrelsen tager i den givne situation stilling til om der er behov for at informere foreningen medlemmer.

 

 

Samværspolitikken er vedtaget februar 2023