Forventninger

 

Som gymnast og medlem i Gymnastik Odder har du høje forventninger, når du møder op til træning, og vores instruktører og hjælpeinstruktører gør hvad de kan, for at imødekomme dem.

På sidelinjen er der en bestyrelse som dels arbejder for at gøre træningsmulighederne så gode som muligt, men også på at skabe aktiviteter og oplevelser for alle medlemmerne i foreningen.

Når man betaler kontingent, bliver man medlem af foreningen – man køber ikke en vare.

Det betyder, at det er en afgørende forudsætning for foreningens virke, at man tager del i de opgaver, der skal løses ved foreningens arrangementer, at man hjælper til, når der er behov for hjælp med eksempelvis nedpakning af redskaber, dragtprøvning osv. på holdene.


Vi prioriterer instruktørernes uddannelse højt – de kommer løbende på kurser for at styrke fagligheden, men også sikkerhed, formidling og andet, der er relevant i arbejdet med at undervise i gymnastik og bevægelse, da vores mål er kvalitet i træningen og indholdet.

foreningen har vi en ligeværdig dialog – det gælder både blandt gymnasterne, mellem instruktører og gymnaster men også mellem forældre og forening. Vi er alle en del af et fællesskab, med det ansvar der følger for fællesskabet. Vi ønsker også en ligeværdig adfærd, hvor især børnene bliver irettesat, hvis de opfører sig upassende over for deres kammerater på et hold.

Som medlem eller som forældre til et medlem er man altid velkommen til at spørge ind til indholdet, træningsprincipper og afviklingen af træningen.
Det gør man først og fremmest til holdets ansvarlige instruktør, og vi forventer, at man gør det på en rolig, respektfuld og konstruktiv måde og i forståelse for at især holdtræning af mindre børn ikke er nogen nem opgave, og at mange interesser og ønsker skal rummes.