Køb af nye redskaber

Instruktører kan indkøbe nye redskaber for 2.000,- kr. til hvert hold pr. sæson. Inden indkøb skal instruktøren være i dialog med kontaktpersonen. Flere instruktører kan ikke gå sammen om et større indkøb. Større indkøb sker i henhold til vores plan for udskiftning af redskaber.

Instruktør sender kvittering til kasserer@gymnastikodder.dk samt foto og produktnavn(e) i et opslag på instruktørgruppen på facebook. 

Skriv til kontakt@gymnastikodder.dk, hvis der er øvrige ønsker udover denne ramme.