Kriseberedskabsplan

 Kriseberedskabsplan er ophængt i GO's træningsfaciliteter. 

 

 

Ulykke af mindre alvorlighed

Alvorlig ulykke / livstruende

Psykologisk

Overgreb o.l.

På stedet – stands ulykken.

Hvem gør hvad?

Instruktørerne:
Standser ulykken og yder førstehjælp

Instruktørerne:
Standser ulykken og yder førstehjælp

Ring 1-1-2
(gerne med 112 app’en)

 

Akut kontakt / information

Hvem skal informeres:
- Krisestaben
- Pårørende / forældre

Instruktørerne sørger for at kontakte forældre / pårørende.

Ved tvivl om graden af alvorlighed kontaktes krisestaben.

Instruktørerne kontakter
forældre / pårørende og
herefter krisestaben.

Instruktørerne kontakter krisestaben.

Videre til behandling

- Hvem tager med?
- Hvem bliver tilbage?

Forældre / pårørende tager med.

Instruktørerne bliver tilbage ved resten af holdet.

Hvis forældre / pårørende ikke kan tage med, tager en instruktør eller anden ansvarlig voksen med.
 

Forældre / pårørende tager med.

Instruktørerne bliver
tilbage ved resten af holdet.

Hvis forældre / pårørende i
kke kan tage med, tager en instruktør eller anden ansvarlig voksen med.

 

Håndtering af vidner

- Hvem gør det?
- Hvordan?

Instruktørerne tager sig af vidner og resten af holdet evt. med støtte af krisestaben.

Instruktørerne informerer om hvad der er sket og orienterer vidnerne, resten af holdet og forældre / pårørende på holdet om, at krisestaben vil informere hurtigst muligt (via sms/mail)
 

Krisestab, DGI og myndighed aftaler hvordan og hvor meget der skal informeres.

Håndtering af pårørende

- Hvem gør det?
- Hvordan?

Se ovenfor

Nærmeste pårørende
tilbydes samtale og
orientering om forløbet af krisestaben.

Krisestab, DGI og myndighed aftaler hvordan og hvor meget der skal informeres.

Kommunikation (i øvrigt)

Hvem taler til:
- foreningens medlemmer
- presse

 

Formanden

Formanden

Spørgsmål om forsikring, erstatning og ansvar

Gymnaster dækkes af egen ulykkesforsikring.

Instruktørerne er dækket
af DGI / DIF’s forsikring for medlemsforeninger:

http://www.idraettens
forsikringer.dk/

Gymnasten dækkes af egen ulykkesforsikring.

Instruktørerne er dækket
af DGI / DIF’s forsikring for medlemsforeninger:

http://www.idraettens
forsikringer.dk/

Afhængig af sagens
karakter og udfald.

  

Medlemmer af krisestaben og kontaktinfo hertil står i GO Facebookgruppe og på GO’s hjemmeside under menupunktet ”Gymnastik Odder”.