Kontrakter

Alle instruktører, hjælpeinstruktører og forældretrænere skal underskrive en kontrakt med Gymnastik Odder. I kontrakten oplyses de vilkår du indgår på som instruktør, hjælpeinstruktør eller forældretræner i Gymnastik Odder. Kontrakt udfyldes ved sæsonstart.


Er der ikke indgået en kontrakt, kan der ikke udbetales omkostningsgodtgørelse

Kontrakt instruktør

Kontrakt hjælpeinstruktør

Forældretræner
 

Børneattest

Alle foreninger er ved lov pålagt at indhente en børneattest på alle instruktører, hjælpeinstruktører, forældretrænere over 15 år, som har kontakt med børn under 15 år. Loven er vedtaget af politikere som led i forsøget på at forebygge seksuelle overgreb på børn.
Tilsagn til at indhente børneattest gives via e-boks.