Fritidspas


Formålet med Fritidspasordningen er, at alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i fritiden. Fritidspasset skal gives, når økonomi er en barriere for barnets manglende deltagelse i fritidsaktiviteter eller hvor det skønnes at deltagelse i en fritidsaktivitet vil kunne være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling (Kilde: Odder.dk).

Fritidspas er for børn og unge fra Odder Kommune i alderen 6 år (fra 0. klasse) til 25 år, som ikke er foreningsaktive.

Frtidispas fra Aarhus Kommune modtages også - så send et billede til kasserer@gymnastikodder.dk


Genindstilling:
Når et barn/en ung har fået betalt kontingent som en del af Fritidspasordningen, kan foreningen genindstille barnet/den unge.
Inden indstillingen udfyldes skal foreningen sikre mundtligt eller skriftligt samtykke fra barnet/den unge. Hvis barnet/den unge ikke er myndig, skal samtykket gives af forælder.

Foreningen skriver under på, at der er indhentet samtykke.


Nye børn og unge i foreningen:
Det er fagpersoner som igangsætter ordningen. Skriv til kontakt@gymnastikodder.dk - så kontakter vi dig / jer for nærmere aftaler.
Gymnastik Odder hjælper med at finde det rigtige hold eller den rigtige aktivitet og få sikret en god velkomst for barnet/den unge og dennes forælder.
Læs mere om Odder Kommunes fritidspas på Odder Kommunes hjemmeside - klik her.