Praktiske Corona-retningslinjer for instruktører
 

Generel information til forældrene om:

 • Syge børn må ikke komme til træning

 • Alle over 12 år skal bære mundbind fra idrætsfacilitetens indgang til man er i hallen

 • Bed forældrene snakke med børnene om, at de skal være gode til at holde afstand og afspritte hænder

 • Gymnasterne skal komme omklædt

 • Større gymnaster afleveres på parkeringsplads og går selv ind. Det er OK, forældre kommer med ind de første gange

 • Hvis der er flere indgange til træningsfaciliteten, følges skilte til ind- og udgangsdøre


Praktisk til træning:

 • Gymnasterne afspritter hænder:

  • Ved ankomst til Spektrum ved indgangen.

  • Efter rotation i træning, fx efter opvarmning, og når de skifter til ny aktivitet (forventningen er 3-4 afspritninger af hænder per træning).

 • Mind gymnasterne om af holde afstand under træningen og også i køen.

 • Hvis der kun er én indgang til hallen, skal alle gymnaster forlade hallen 2 min. i skiftetid. Aftal med det efterfølgende hold, hvordan I håndterer skiftet.


Hvis der skal bruges redskaber til træningen:

 • Prioriter brug af redskaber, der kan rengøres (dem med presenning)

 • Springgrav må pt. benyttes, brug måtter ovenpå gravpude når træningen tillader det

 • Tæppefliser indkøbes til alle de hold der vil anvende dem, indtil da benyttes tæppefliserne ikke

 • Rytmegulv må ikke benyttes i sin helhed

 • Hvis et hold ønsker det, kan der benyttes en bane fra rytmegulv til fx momenter, denne bane mærkes med holdnavn så den er reserveret til ét hold

 • Tilløbsbaner må godt benyttes, som tilløbsbaner :-)


Rengøring af redskaber:

 • Der er indkøbt havesprøjte og gulvmoppe til rengøring af redskaberne

 • Redskaberne påføres rengøringsmiddel med havesprøjte og aftørres:

  • når rækkerne roterer (prioriter områder med håndisætning og landinger)

  • ved træningsafslutning