Gymnastik Odders bestyrelse
 
  
Bestyrelsemedlemmer:
Morten Garde (formand)
Rasmus Stobbe (næstformand)
Jesper Buur Poulsen (kasserer)
Gitte Schelling
Lise Buttle Eskildsen(sekretær)
Gitte Øvlisen Søndergaard
Allan Dam Heinsvig
Nicolaj Hejslet
 
Skriv til bestyrelsen på: kontakt@gymnastikodder.dk
 
 
Udvalg og opgaver: 
  
 
Forretningsudvalg:
Morten Garde
Rasmus Stobbe
Jesper Buur Poulsen
Gitte Schelling
 
Redskaber og materialer:
Rasmus Stobbe
 Morten Gammelgård Garde

 
 
Administration og økonomi:
 Jesper Buur Poulsen
Forretningsudvalg
 
 
 
Byfest:
Jesper Buur Poulsen 
 Bestyrelsen 
 
 
 
Kursus /uddannelse:
Lise Buttle Eskildsen
 
 
 
PR / Facebook:
Lise Buttle Eskildsen
Allan Heinsvig
  
  
Forårsopvisning:
Lise Buttle
Gitte Schelling
 Gitte Søndergaard
 
SpringSikker:
Bestyrelsen  
 
 
 
Klubmodul:
Rasmus Stobbe
 Allan Heinsvig
 
 
Kontaktpersoner:
Bestyrelsen
 
 
 
Booking af lokaler:
Rasmus Stobbe
 
 
 
Fritidspas / Odder Kommune:
Gitte Schelling
 
 
 
 Kontakt til DGI / GymDanmark
/ Idrætsrådet:
Bestyrelsen 
 
Kontakt til Spektrum Odder:
Rasmus Stobbe
 
 
Profiltøj:
Gitte Søndergaard