Instruktørkompetencer

 

Uddannelse og videre udvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven

 • Alle springinstruktører Springsikker certificerede på et niveau mindst svarende til de spring og den opgave de arbejder med

 • Vi har i Gymnastik Odder, udarbejdet en uddannelsesvej for de forskellige roller i foreningen (se link herunder). Her kan man se hvilke krav der forventes de forskellige roller. Valgfri/inspiration opdateres løbende med kurser, som f.eks. anbefales efter erfaring fra instruktørerne.

  Klik her for oversigt over uddannelsesvej i Gymnastik Odder

 • Et holds niveau og spring sættes efter kompetencerne hos instruktørerne. Har en instruktør ikke de nødvendige kompetencer eller uddannelse til det/de pågældende spring, må de ikke udføres.

 • Det er kontaktpersonens ansvar at sikre at instruktørerne har de nødvendige kompetencer og samtidig med hjælpe/støtte med at finde kurser til udvikling af kompetencer.

 • Det forventes at instruktører ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på evt. seneste dato for afbud og får meldt fra i tide ved forhindring i deltagelse. GO informeres om framelding på kontakt@gymnastikodder.dk.
  Ved udeblivelse eller manglende framelding trækkes instruktør i omkostningsgodtgørelse (maks. 1000,- kr.)

 • Som instruktør skal du selv sørge for tilmelding til kursus efter aftale med kontaktperson.

 

Krav til kompetencer hos modtagere

 • Alle hold i Gymnastik Odder har en hovedansvarlig instruktør. Den hovedansvarlige instruktør har til ansvar for følgende opgaver:

  • Kontakt til kontaktpersonen

  • Forældrekontakt

  • Tovholder for planlægning af sæson

  • Motivation til evt. hjælpeinstruktører for kurser osv.

 • Alle instruktører har kompetencer i førstehjælp 

 • Hvert år til opstartsdag deltager hjælpeinstruktører, instruktører og forældretræner, i et oplæg om skadeshjælp. Oplægget holdes enten af egne interne ressourcepersoner eller af eksterne personer udefra.

 • Vi tilstræber at afholde førstehjælpskurser regelmæssigt, for at sikre kompetencer i førstehjælp.

 • Vi opfordrer alle instruktører og hjælpeinstruktører til at installere appen: “112 app


Vidensressourcer i foreningen (personer) og webbaserede IT-værktøjer

 • Gymnastikpyramiden 
 • Mindst én gang om året deltager springinstruktører og modtagere i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre springinstruktører. Bestyrelsen står for arrangementet, og inviterer via Event i Klubmodul.

 • Mindst én gang om året deltager rytmeinstruktører og instruktører på børnehold for de mindste gymnaster i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre instruktører. Bestyrelsen står for arrangementet, og inviterer via Event i Klubmodul.

Hver instruktør kan byde ind med et evt. tema for mødet. Skriv til kontakt@gymnastikodder.dk

 • Hvert år i august, inden sæsonopstart, gennemføres et internt kursus i Gymnastik Odder. Her deltager alle hjælpeinstruktører under 15 år. Kurset afholdes af egne erfarne instruktører, der gennemgår basis springmodtagning i praksis.
  Opfølgende 3 timers kursus - så vidt muligt i september.