Fragt af redskaber i trailer
  • Trailer står Jernaldervej, tjek altid lys & bremser. Hvis der er fejl eller mangler skal dette meldes til Redskabsgruppen på redskaber@gymnastikodder.dk og traileren kan ikke benyttes før skaden er udbedret.
    Booking af trailer sker ved at skrive dato og tid til redskaber@gymnastikodder.dk - du modtager en bekræftigelse på aftalen, hvis trailer ikke bruges af andre.
  • Det påhviler chauffør altid at tjekke tilladte vægt, samt hvor meget bilen må trække.

  • Redskaber skal fastspændes. Det er chaufførens ansvar at redskaber er læsset forsvarligt. Der forefindes spændebånd i traileren.

  • Ved læsning af alle slags redskaber skal det til enhver tid vurderes om man er nok personer til at løfte og læsse traileren.